Doelstelling

Doelstelling Voorschool

Onze peutergroep heeft een pedagogische doelstelling. Kinderen krijgen de kans om met leeftijdsgenootjes om te gaan. De peutergroep biedt een veilige speelplek in een vertrouwde sfeer om met andere kinderen en materialen te spelen en zich daardoor te ontwikkelen. De peutergroep betekent ook een verrijking van de belevingswereld van het jonge kind. Op deze manier vormt de peutergroep een op zichzelf staand pedagogisch milieu, een aanvulling op de thuissituatie.
De peutergroep heeft als taak verzorging en opvoeding te bieden en de ontwikkeling van de driejarige peuters te stimuleren. Voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar willen we optimale ontwikkelingskansen realiseren door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden. Hiermee worden de peuters voorbereid op de basisschool.