Home

Mededelingen

Website

Welkom op de website van Voorschool Eben-Haëzer te Opheusden. De website zal de komende tijd nog verder ontwikkeld worden. Voor vragen of opmerkingen aangaande de website kunt u contact opnemen via ict@eh-opheusden.nl.

Informatiegids Voorschool

De informatiegids van Voorschool Eben-Haëzer te Opheusden staat nu ook online! U kunt hem op deze pagina downloaden.

LRKP inspectie

Op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn de inspectierapporten en gegevens van de Voorschool in te zien. Klik hier voor website van LRKP

Identiteit van Voorschool Eben-Haëzer

Voorschool Eben-Haëzer gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van voorschoolse educatie op reformatorische grondslag te Neder-Betuwe (SVEG). De grondslag van Voorschool Eben-Haëzer te Opheusden is identiek aan de grondslag van de (VCOG) Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Neder-Betuwe. Deze luidt als volgt: De grondslag van de vereniging is Gods Woord, overgezet in de Statenvertaling als de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift…

Wanneer meld ik mijn kind aan voor de voorschool?

U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat het 2 jaar geworden is. Hoe eerder, hoe beter!

Klachtenvrij pin

Agenda

Klik hier voor de algemene school agenda op de website van de Basisschool Eben-Haëzer te Opheusden.

Christelijke voorschool op gereformeerde grondslag

Voorschool
Eben-Haëzer

Voorschool Eben-Haëzer gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van voorschoolse educatie op reformatorische grondslag te Neder-Betuwe (SVEG). Op dit moment bestaan er drie voorschoolvoorzieningen onder deze stichting, die gehuisvest zijn in de schoolgebouwen van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool te Opheusden en in het gebouw van de Sébaschool te Ochten. De kinderen die de voorschool Eben-Haëzer te Opheusden bezoeken zijn afkomstig uit de kernen Opheusden, Dodewaard, Kesteren en de gemeente Over-Betuwe.

Laatste nieuws Voorschool Eben-Haëzer te Opheusden

Recent nieuws